Eesti usuühenduste loend

Kristlikud kirikud

Roomakatoliku kirik

 • Rooma-Katoliku Kiriku Apostellik Administratuur Eestis; kogudusi 7
  • Rooma-Katoliku Kiriku ordud Eestis:
   • Dominikaani Vendade Ordu Eestis
   • Halastuse Misjonäride Ordu Eestis
   • Pühima Neitsi Maarja Pärispatuta Saamise Õdede Kongregatioon Püha Assiisi Franciscuse Kolmandast Ordust
   • Pühima Päästja Püha Birgitta Ordu Eestis

Õigeusu ja vanad idakirikud

Protestandid

Taastusliikumised