Larp

Stseen larbi "Drachenfest 2012" lõpulahingust

Larp on rollimäng, milles osalejad püüavad kehastada tegelasi neid füüsilises maailmas välja mängides. Larbile on omane väljamõeldud keskkond, milles rollimängurid püüavad suhtluse ja tegude abil oma karakteri eesmärke saavutada. Teatud tegevuse edukuse, nagu näiteks võitlus või imevõimete kasutamine, võib määrata enne larpi kokkulepitud reeglistik või mängijate omavaheline konsensus. Mänge korraldavad mängujuhid, kelle voli on mängu keskkonna ja reeglitesse puutuva üle otsustamine.

Larbi nime terminist

Termin larp tuleneb ingliskeelsest lühendist LARP (live action roleplay), mille ligikaudne tõlge võiks olla "rollimäng päris elus". Siin vastandub larp enamjaolt deklaratiivsetele rollimängudele (jutumängudele), milles osalejad oma tegevusi suuliselt kirjeldavad. Skandinaavias larbi tähistamiseks levinud terminit live Eestis ei kasutata. Larbil mängijaid nimetatakse larpariteks, mängu korraldajaid mängujuhtideks või GMideks (ingl k. game master).