Püroklast

Püroklast ehk püroklastiline osake on üksik kivi, mis tekkelt on plahvatusliku vulkaanipurske läbi vulkaanist väljalennutatud tardkivimi fragment.

Püroklaste klassifitseeritakse enamasti nende suuruse alusel.

Püroklastidest moodustunud sete on tefra.

  • vaata ka