Väikelaev

Talvitumiseks kaldale tõstetud jahte Pirita jahisadamas
Pikemateks reisideks ja purjevõistlusteks mõeldud professionaalne avamerejaht ehk B- või A-kategooria väikelaev
Odavam ja ökonoomsem perematkadeks mõeldud tänapäevane C-kategooria väikelaev
D- või C-kategooria paate-väikelaevu kohalikus paadisadamas

Väikelaev ehk huvilaev on Eesti õigusruumi mõiste ja ka registreerimisele kuuluv veesõiduk kogupikkusega 2,5–24 meetrit, mida kasutatakse vaba aja veetmiseks või sportimiseks.

Väikelaeva võib kasutada ka äritegevuses: korraldada tasu eest vabaajareise, rentida vabaajareisideks või sportimiseks, kasutada väikelaevajuhtide koolituseks või esitleda müügi eesmärgil tingimusel, et see veesõiduk ei vea üle 12 reisija.[1]

Kirjeldus ja võimalused

Üldine

Väikelaev on näiteks paat, purjejaht, kaater, mida on suhteliselt lihtne kasutada ja hoida. Väikelaevandus on hea võimalus tavainimesele (kel puudub ühtlasi ametlik merekooli haridus) veesõidukogemuste või -elamuste omandamiseks ja merekultuuri mõistmiseks vastavalt oma võimetele ja huvile. Väikelaevu kasutatakse vaba aja veetmiseks ja harrastusteks (sealhulgas kalastamine), sõltumata registrikuuluvusest. Kasutuspõhimõte on võrreldav ka autosuvilaga.

Väikelaevade jaoks on tavaliselt eraldatud omad sadamaalad või ehitatud eraldi väikesadamad, kus on madalam sügavus ja hõlbus sildumine ning kaldateenused harrastusmeresõitjaile. Sadamakoha omamise kuutasud Eesti väikelaevasadamates sõltuvad sadama asukohast ja veesõiduki pikkusest, kuid jäävad tavaliselt 100–300 euro vahemikku.

Väikelaev ei tohi sõiduks pardale võtta üle 12 reisija – üle 12 reisijaga laev on juba reisilaev, suurusest olenemata. Registri või tüübikinnituse järgselt võib väikelaevale lubatavate inimeste koguarv olla määratud ka väiksem.

Majandustegevus

Väikelaeva on reisijate arvu (ja pardale lubatavate koguarvu) nõuet järgides lubatud kasutada ühtlasi järgnevaks majandustegevuseks:

  • tasuliste vabajareiside läbiviimine;
  • rentimine vabaajareisideks või sportimiseks;
  • väikelaevajuhtide koolitamine;
  • esitlemine müügi eesmärgil.